Make your own free website on Tripod.com

Athlon Overclock Card


ขนาดของบอร์ด 4 cm x 5 cm
รูปขยายการ์ด แบบ A
รูปขยายการ์ด แบบ B
รูปขยายการ์ด แบบ C

วงจร Overclock Athlon Card จากTom's Hardware
วงจร Overclock Athlon Card ที่ดัดแปลงมาจากTom's Hardware
การเซ็ต JUMPER
การติดตั้ง Athlon Overclock Card
คำถาม-คำตอบ การ Overclock Athlon จาก (Microcomputer User 73)

การหาค่าความถี่สูงสุดของแคช L2 ที่จะ Overclock ได้อย่างมีเสถียรภาพ จะมีสูตร f =1/T ถ้าคิดให้ง่ายเข้าเพราะ L2 มีค่าเป็น nS อยู่ แล้ว เช่น
อ่านค่าที่ตัว chip ได้ 3.3 ns (1/3.3 = 0.303) ก็จะได้ความถี่สูงสุดของ L2 = 303 MHz อ่านค่าที่ตัว chip ได้ 3.6 ns (1/3.3 = 0.277) ก็จะได้ความถี่สูงสุดของ L2 = 277 MHz ฉะนั้น ถ้าใช้ L2 3.3ns ที่ความถี่ของ CPU/2 ก็จะสามารถ Overclock CPU ได้อย่างมี เสถียรภาพที่ 606 MHz โดยไม่ต้องเพิ่ม Vcore ถ้าใช้ L2 3.6ns ที่ความถี่ของ CPU/2 ก็จะสามารถ Overclock CPU ได้อย่างมี เสถียรภาพที่ 555 MHz โดยไม่ต้องเพิ่ม Vcore แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนค่าความถี่ที่CPUติดต่อกับ L2 เป็นค่าอื่นเช่น 1/3 หรือ 1/2.5 ก็จะได้ความถี่ที่สามารถ OverClock ได้สูงขึ้นดังตาราง

L2 fmax L2 (MHz) CPU/2 (MHz) CPU/3 (MHz) CPU/2.5 (MHz)
3.1nS 322.58 645.16 967.75 806.45
3.3nS 303.03 606.06 909.09 757.58
3.6nS 277.78 555.56 833.33 694.44

ค่านี้จะเป็นค่าที่เป็นไปได้ของการ OverClock ที่จะทำให้ระบบมีเสถียรภาพโดยใช้ Vcore ที่ไม่สูงมากนัก
ค่านี้ยังบอกถึงการปรับ FSB เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ปรับตัวคูณเช่น mainboard K7M ว่าเมื่อคูณกับตัวคูณ ของ CPU แล้วควรปรับได้สูงสุดเท่าไร
ข้อสังเกต จากตารางนี้ก็สามารถนำไปใช้กับ Pentium II III ที่ใช้ L2 อยู่นอก Chip
หมายเหตุ ค่าแสดงในตารางเป็นค่าที่บอกถึงการ OverClock อย่างแย่ที่สุด ที่ควรทำได้ แต่ L2 ของ Athlon บางตัว ก็สามารถ OverClock ได้สูงกว่าตาราง ก็มีสาเหตุเหมือนกับตัว CPU เพราะ ขบวนการผลิต Chip ก็มีลักษณะเดียวกัน (ค่าที่พิมพ์บน Chip ไม่ใช่ค่าสูงสุดที่ Chip ตัวนั้นทำได้ แต่เป็นค่าเฉลี่ย ของ Chip โดยรวมที่ผลิตได้)


 • ตอนนี้ CPU ATHLON ที่มีขายอยู่ตลาดมีอยู่ 2 model แบบที่ใช้เทคโนโลยีแบบ 0.25 ไมครอน และ
  แบบ 0.18 ไมครอน โดยรุ่น 0.18 จะเริ่มต้นที่ 550 MHz
 • ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากอักษรตัวสุดท้าย จากlabel ที่อยู่ข้างบน ถ้าเป็น C ก็จะเป็น 0.25 ไมครอน ถ้าเป็น A ก็จะเป็น 0.18 ไมครอน ฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ซื้อก็ควรเลือกแบบ A 0.18 ไมครอนดีกว่า เพราะตัว CPU จะกินกระแสไฟน้อยกว่าทำให้ความร้อนเกิดขึ้นน้อยกว่าที่ความเร็วเท่ากันโดยดูได้จากตาราง กระแสไฟที่ใช้ กำลังความร้อนที่เกิดขึ้น


  คำถามของผู้ซื้อไปว่าทำไหมใช้ R 5% และเพียง 1/8 w(125mW)
 • ซึ่งวงจรที่ดัดแปลงไหม่จะเกิด power ตัว R สูงสุดเพียง 50 mW เท่านั้น เมื่อเทียบกับวงจรเดิม ของ( Tom's Hareware) 450mW ดูได้จากตาราง
  power ที่ตัวR 56 ohm วงจรใหม่ วงจรเดิม
  เมื่อVID = high 50mW 50mW
  เมื่อVID = low < 1mW 450mW
  เมื่อFID = high 0.5mW 0.5mW
  เมื่อFID = low <0.5mW 195mW

 • การคำนวณ power ที่เกิดขึ้น
 • ในวงจรของ Tom's harware ที่ใช้ ความต้านทาน 56 โอมห์ต่อไฟ 5V มาที่จุด VID เพื่อทำให้แรงดันที่จุดที่ มีความต้านทาน 100 ohm อยู่ประมาณ (2/3)*5V = 3.33V แต่ถ้าที่จุดนั้นไม่มี R 100 ohm ต่ออยู่ก็มีแรงดันประมาณ 5 V ที่เรามาดูกระแสทีไหลผ่าน R 56 เมือ สวิทซ์ short ลงกราวด์ จะมีกระแสไหล = 5/56 = 90 mA เกิดpowerที่ R 56 = 5*.09 = 0.45W =~ 1/2watt ซึ่งต้องใช้R 56 ที่ VID0-3 ตั้งแต่ 1/2w ขึ้นไป แต่ก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะในการใช้งานจริงเราใช้อย่างมากก็ ที่ 80%ของกำลังที่ทนได้สูงสุดก็จะเท่ากับ 0.5W*0.8 = 0.4W เท่านั้น

 • ระดับลอจิกที่เกิดขึ้น
 • จุดทำการเลือกระดับแรงดันไฟ(Vcore)หรือตัวคูณเป็นการเลือกทางด้านลอจิก 0 หรือ 1 ซึงความเที่ยงตรงของ ตัวต้านทานที่ใช้มีผลน้อยมากต่อการแสดงระดับลอจิก ทางด้านดิจิตอล ตัวอย่างเช่น สวิทซ์ที่ใช้เลือกเปลี่ยนแปลง Vcore เป็นการเลือกในระดับลอจิก ที่สั่งให้ วงจร สวิทซ์ชิ่ง เร็กคูเลเตอร์ บนเมนบอร์ด ว่าให้แรงดัน Vcore ออกเท่าใด เช่น 0000 = 2.05, 0001 = 2.00 1001 = 1.60V CMOS ระดับที่คิดลอจิกเป็น
 • high อยู่ => 2/3 ของ VCC เช่น Vcc = 3.3 V แรงดันที่คิดเป็น high จะอยู่ (2/3)*3.3 = 2.2V ขึ้นไป
 • low อยู่ => 1/3 ของ VCC เช่น Vcc = 3.3 V แรงดันที่คิดเป็น high จะอยู่ (1/3)*3.3 = 1.1V ลงมา
 • ฉะนั้นถ้าเราให้แรงดัน ณ จุดนั้นมากกว่า 2.2 V ก็ถือว่าเป็น HIGH (1)
  ฉะนั้นถ้าเราให้แรงดัน ณ จุดนั้นน้อยกว่า 1.1 V ก็ถือว่าเป็น LOW (0)

  Links WEB ที่เกี่ยวกับการ Overclock Athlon Card

  การ์ด Athlon OverClock แบบ A ราคา 500 บาท ~$14US วงจรแบบ A
  การ์ด Athlon OverClock แบบ B ราคา 400 บาท ~$11US วงจรแบบ B
  การ์ด Athlon OverClock แบบ C ราคา 300 บาท ~$8US วงจรแบบ C

  ถ้าต้องการซื้อสามารถสั่งผ่านทาง email ราคานี้รวมค่าส่งทาง พกง (พัสดุเก็บเงินปลายทาง) แล้ว


  HOME

  kitti59@hotmail.com